Dosdispenseringstjänst

DOSDISPENSERINGSTJÄNST

Apotekets avgiftsbelagda dosdispenseringstjänst, passar personer som har många mediciner eller som tar
mediciner flera gånger om dagen.
En person som använder dosdispenseringstjänsten, får sina mediciner från apoteket, behändigt maskinellt
förpackade i dospåsar, som räcker för två veckor åt gången.
Dosdispenseringen minskar läkemedelssvinnet och ofta även läkemedelskostnaderna.