Medicin

POSTAFEN 25 mg tabl 10 fol

Det aktiva innehållsämnet i Postafen, meklozin, är en antihistamin som används för att förebygga åksjuka och sjösjuka. 

Aktiv ingrediens:
MEKLOTSIINI
Paketstorlek:
10 fol
Marknadsförare:
CampusPharma AB
Tuotetta varastossa
SKU:
165787
12,10 €

Det aktiva innehållsämnet i Postafen, meklozin, är en antihistamin som används för att förebygga åksjuka och sjösjuka. Meklozin är också ett medel mot kräkningar. För under 12-åringar och för långvarigt bruk endast enligt läkares ordination.

 • Vid förebyggande av åk- och sjösjuka är inledningsdosen för vuxna och barn över 12 år 1 tablett.
 • Det rekommenderas att inledningsdosen tas 1 timme före resan börjar så att läkemedlet hinner börja verka vid rätt tid.
 • Om inledningsdosens verkan inte är tillräcklig kan man efter en timme ta en dos till
 • Under ett dygns tid får vuxna och barn över 12 år ta högst 2 tabletter (= 50 mg).
 • Använd inte Postafen samtidigt med alkohol eller läkemedel som dämpar centrala nervsystemet
 • Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
 • Vanligaste biverkningar är dåsighet och trötthet
 • Muntorrhet förekommer allmän
 • Fler biverkningar i bipacksedeln
 • Om du är gravid, ska du alltid rådfråga läkaren om användningen av läkemedlet
 • Undvik att använda läkemedlet under amning, eftersom det kan påverka skadligt mjölkutsöndringen
Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.