Medicin

PYRVIN 100 mg tabl, kalvopääll 20 kpl

Pyrvin är ett läkemedel mot springmask som är effektivt redan som engångsdos. Då behandlingen upprepas efter två veckor förintas de maskar som utvecklats ur äggen efter den första dosen. Pyrvins effekt mot andra parasitmaskar än springmask är svag. Det är skäl att behandla alla familjemedlemmar på samma gång. Användningsändamål: Pyrvin är ett läkemedel mot springmask som är effektivt redan som engångsdos. Då behandlingen upprepas efter två veckor förintas de maskar som utvecklats ur äggen efter den första dosen. Pyrvins effekt mot andra parasitmaskar än springmask är svag. Det är skäl att behandla alla familjemedlemmar på samma gång. Dosering: Pyrvintabletterna tas som engångsdos, men man rekommenderar att behandlingen upprepas efter två veckor Läkemedlet doseras enligt vikten, 1 tablett per 10-15 kilogram enligt följande: 10 – 15 kg 1 tablett 15 – 30 kg 2 tabletter 30 – 45 kg 3 tabletter 45 – 60 kg 4 tabletter 60 – 70 kg 5 tabletter Över 70 kg 6 tabletter Det har inte visats att
Aktiv ingrediens:
pyrviiniembonaatti
Paketstorlek:
20 kpl
Marknadsförare:
Orion Oyj
Tuotetta varastossa
SKU:
579656
30,48 €
Pyrvin är ett läkemedel mot springmask som är effektivt redan som engångsdos. Då behandlingen upprepas efter två veckor förintas de maskar som utvecklats ur äggen efter den första dosen. Pyrvins effekt mot andra parasitmaskar än springmask är svag. Det är skäl att behandla alla familjemedlemmar på samma gång.
Pyrvintabletterna tas som engångsdos, men man rekommenderar att behandlingen upprepas efter två veckor Läkemedlet doseras enligt vikten, 1 tablett per 10-15 kilogram enligt följande: 10 – 15 kg 1 tablett 15 – 30 kg 2 tabletter 30 – 45 kg 3 tabletter 45 – 60 kg 4 tabletter 60 – 70 kg 5 tabletter Över 70 kg 6 tabletter Det har inte visats att effekten av Pyrvin skulle vara större vid en dos som överskrider 6 tabletter
100mg pyrvinembonat
Det rekommenderas att tabletterna sväljs hela med en riklig mängd vätska (exempelvis ett glas med vatten) Det rekommenderas att tabletterna inte delas, eftersom de då kan färga t.ex. kläderna Det är dock möjligt att dela tabletterna ifall det inte är möjligt att svälja dem hela Pyrvin färgar avföringen röd, men färgen lossnar vanligtvis från kläderna med vanligt tvättmedel
Pyrvin orsakar sällan biverkningar
Illamående, kräkningar eller kramper i tarmen kan förekomma
Pyrvin lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana ei varmuuden vuoksi suositella, vaikka se todennäköisesti on sikiölle ja imeväiselle vaaratonta.
Rumstemperatur (+15C - +25C)