Medicin

PYRVIN 100 mg tabl, kalvopääll 6 kpl

Pyrvin är ett läkemedel mot springmask som är effektivt redan som engångsdos. Då behandlingen upprepas efter två veckor förintas de maskar som utvecklats ur äggen efter den första dosen. Pyrvins effekt mot andra parasitmaskar än springmask är svag. Det är skäl att behandla alla familjemedlemmar på samma gång.

Användningsändamål:
Pyrvin är ett läkemedel mot springmask som är effektivt redan som engångsdos. Då behandlingen upprepas efter två veckor förintas de maskar som utvecklats ur äggen efter den första dosen. Pyrvins effekt mot andra parasitmaskar än springmask är svag. Det är skäl att behandla alla familjemedlemmar på samma gång.

Dosering:
Pyrvintabletterna tas som engångsdos, men man rekommenderar att behandlingen upprepas efter två veckor
Läkemedlet doseras enligt vikten, 1 tablett per 10-15 kilogram enligt följande:
10 – 15 kg 1 tablett
15 – 30 kg 2 tabletter
30 – 45 kg 3 tabletter
45 – 60 kg 4 tabletter
60 – 70 kg 5 tabletter
Över 70 kg 6 tabletter
Det har inte visats att ef
Aktiv ingrediens:
pyrviiniembonaatti
Paketstorlek:
6 kpl
Marknadsförare:
Orion Oyj
Tuotetta varastossa
SKU:
579649
12,17 €
Pyrvin är ett läkemedel mot springmask som är effektivt redan som engångsdos. Då behandlingen upprepas efter två veckor förintas de maskar som utvecklats ur äggen efter den första dosen. Pyrvins effekt mot andra parasitmaskar än springmask är svag. Det är skäl att behandla alla familjemedlemmar på samma gång.
Pyrvintabletterna tas som engångsdos, men man rekommenderar att behandlingen upprepas efter två veckor
Läkemedlet doseras enligt vikten, 1 tablett per 10-15 kilogram enligt följande:
10 – 15 kg 1 tablett
15 – 30 kg 2 tabletter
30 – 45 kg 3 tabletter
45 – 60 kg 4 tabletter
60 – 70 kg 5 tabletter
Över 70 kg 6 tabletter
Det har inte visats att effekten av Pyrvin skulle vara större vid en dos som överskrider 6 tabletter
100mg pyrvinembonat
Det rekommenderas att tabletterna sväljs hela med en riklig mängd vätska (exempelvis ett glas med vatten)
Det rekommenderas att tabletterna inte delas, eftersom de då kan färga t.ex. kläderna
Det är dock möjligt att dela tabletterna ifall det inte är möjligt att svälja dem hela
Pyrvin färgar avföringen röd, men färgen lossnar vanligtvis från kläderna med vanligt tvättmedel
Pyrvin orsakar sällan biverkningar
Illamående, kräkningar eller kramper i tarmen kan förekomma
Användning av Pyrvin under graviditet eller amning rekommenderas för säkerhets skull inte, trots att det troligtvis är ofarligt för fostret och barnet
Rumstemperatur (+15C - +25C)