Tjänster

Läkemedelsrådgivning

Vid behandling av receptärenden samt vid val av egenvårdsprodukter, betjänas du av yrkeskunnig personal
(farmaceuter och provisorer).

Förnyande av recept

Apoteket kan på kundens begäran sända förnyelseförfrågan av receptmediciner till Receptcentralen, som
skickar förfrågan vidare till den instans som kunden angett (t. ex häslocentralen, privat mottagning). Alla
instanser tar dock inte emot förnyelseförfrågningar. Apoteket kan inte garantera att receptet förnyas.
Receptcentralen kan skicka meddelande åt kunden (om kunden så önskat), när förnyelseförfrågan
behandlats.


Priser vid förnyandet av recept:

  • 1 recept / 2€
  •  3 recept eller flera / 5€


Schengen-intyg

Apoteket kan på kundens begäran skriva ut Schengen-intyg, som privatpersoner bör ha med sig, om man
reser på ett Schengen-område och innehar mediciner för eget bruk som klassas som narkotiska preparat. Läs mer

Schengenintyg 5€ / recept

Mottagning av läkemedelsavfall (Fimea)

  • Ta bort etiketterna med bruksanvisningar från receptbelagda läkemedel på grund av dataskydd.
  • Ta gamla eller oanvända tabletter och kapslar ut ur originalförpackningarna, lägg dem i en genomskinlig plastpåse som du för till apoteket
  • För läkemedel i flytande form, krämer och aerosolburkar i deras egna förpackningar till apoteket. Försäkra dig om att flytande läkemedel inte läcker.
  • För läkemedel som innehåller jod (t. ex Betadine) och febertermometrar med kvicksilver till apoteket separat från övrigt läkemedelsavfall.
  • Lämna tillbaka läkemedelsavfall som innehåller cytostatika (läkemedel som används vid cancerbehandling och exempelvis preparat som innehåller metotrexat) i en separat plastpåse och i deras originalförpackningar.
  • Lämna tillbaka sprutor och nålar separat från läkemedelsavfall, till exempel förpackade i en plastflaska eller en glasburk.